ATNR Reflex

ATNR Reflex

De ATNR reflex ontstaat zo rond de 18de week in de baarmoeder.
Bij de geboorte behoort deze reflex volledig aanwezig te zijn.
Rond de 6de maand naar de geboorte moet deze reflex geïntegreerd te zijn in het lichaam.

Tijdens de zwangerschap ervaar je de activiteiten van de ATNR reflex, als het schoppen van de baby.
Het evenwicht wordt zo gestimuleerd en zenuwverbindingen worden zo versterkt.
De ATNR Reflex heeft een actieve rol tijdens het geboorte proces, de baby schroeft zich als het ware door het geboorte kanaal heen.
Hoe actief de baby hierin is afhankelijk in hoe verre de reflex is ontwikkelt.
Te vroeg geboorte, keizersnede en andere hulp tijdens het geboorte proces hebben invloed op de ATNR reflex.
Bij vroeg geboorte is de reflex nog niet volledig ontwikkelt.
Bij keizersnede of andere hulp tijdens het geboorte proces wordt de verdere ontwikkeling van deze reflex gestoord.

Wat is eigenlijk een reflex?

Dit is een beweging op een prikkel van buitenaf.
De reflex kan onder andere worden geactiveerd door geluid, beweging of aanraking.
Jij hebt hier geen invloed op.
Blijft een primitieve baby reflex actief dan zal het kind gehinderd worden in zijn ontwikkeling.
Wat zichtbaar kan zijn in zowel gedrag als in de schoolprestaties.

Belangrijke taak.

De ATNR reflex moet voorkomen dat de baby zijn gezicht omlaag houdt als het op zijn buik wordt gelegd.
Doordat de baby zijn gezicht draait zal vrije toevoer zijn van lucht.
Verder wordt door de ATNR de spiertonus versterkt en lichaam aan een kant geoefend en wordt hier de basis gelegd voor latere grijpbewegingen.
De ATNR reflex zorgt ook voor de eerste oog-hand coördinatie.
Spiertonus is de natuurlijke spierspanning in rust van een spier.

Welke beweging maakt de ATNR reflex?

Wanneer de baby zijn hoofd naar rechts draait, dan strekt ook de rechter arm en het rechterbeen.
De hand gaat dan ook automatisch open.
De arm en het been aan de linkerkant buigen op dat moment.
Het is belangrijk om dit te weten omdat kinderen met nog een aanwezige ATNR reflex dit ook nog steeds doen.

Waarmee stoort de ATNR reflex.

Na 6 maanden behoort deze reflex te zijn geïntegreerd in het lichaam.
Blijft de reflex naar deze periode nog actief dan zal deze verschillende ontwikkelingsstappen belemmeren.
Het wordt bijna onmogelijk in een vloeiende beweging te kunnen tijgeren op de buik, of te kruipen.
Tijgeren en kruipen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de oog hand coördinatie.

Vaak ontwikkelt het kind geen voorkeurszijde waardoor de bewegingen wat onzeker zullen blijven.
Het wordt moeilijk om de middenlijn van het lichaam over te steken.
(Met de middenlijn wordt een denkbeeldige lijn bedoelt die je verticaal over het lichaam trekt en lichaam deelt in linker en rechter helft)
Voor een baby betekend dit dat het moeilijker zal zijn een voorwerp van de enen hand naar de andere hand door te geven.
Het heeft invloed op lezen, schrijven.

Kruipen belangrijk?

Kruipen is een van de belangrijkste bewegingspatronen om de ogen te leren om de middenlijn te passeren.
De middenlijn kunnen passeren is op school belangrijk tijdens het lezen en schrijven.
Kun je dit nog niet goed dan zal lezen minder vloeiend gaan, want elke keer als ogen over de middenlijn moeten ontstaat er een lichte hapering.
Hierdoor worden makkelijk woorden overgeslagen zodat het ook moeilijker wordt om de context van het verhaal te begrijpen.

Naast het leren over de middenlijn kijken leert de baby ook accommoderen, veraf en dichtbij kijken.
Veraf en dichtbij kijken heb je ook nodig in de klas. Lezen op een schoolbord veraf kijken en vervolgens weer terug naar je boek of schrift op je tafel wat dan weer dichtbij is.
Verder leert de baby de volgende stap van oog –hand coördinatie door de beweging van de handen.
Het kijken van de ene naar de andere hand.
Door kruipen worden het vestibulaire systeem ( evenwicht), proprioceptieve * en visuele stelsel verenigd zodat ze goed kunnen samenwerken.
Dit heeft positieve invloed op het evenwichtsgevoel en het besef van ruimte en diepte.

Proprioceptieve*.

Proprioceptoren liggen in de spieren en gewrichtskapsels en in het evenwichtsorgaan.
Ze nemen de stand en de bewegingen van de diverse delen van het lichaam waar.
Proprioceptie is een onderdeel van somato sensorische systeem ( tactiele gevoeligheid –tastzin, temperatuur gevoeligheid warm /koud en pijn gevoeligheid) en samen met andere systemen zorgt dit ervoor dat de hersenen weten wat de stand van het lichaam is.
Ze geven constant feedback aan de hersenen over lichaamsbeweging en spierspanning.

Onderzoek.

Pavlides 1987 heeft waargenomen dat veel kinderen met leesproblemen de fase tijgeren en goed kruipen hebben overgeslagen.

Duidelijk zichtbaar in de klas.

Een nog actieve ATNR reflex wordt in de klas vaak duidelijk door een heel slecht handschrift.
Wat gebeurt er het kind wil schrijven en draait het hoofd omdat het de regel moet volgen.
Maar omdat de reflex nog actief is strekt de arm zich automatisch en gaat ook de hand open.
Om de pen goed vast te kunnen houden past de kind dit op eigen manier aan en zo zie je een slechte pengreep. Het kost meer energie om de pen zo vast te houden.
Omdat de arm zich wil strekken moet het kind extra energie stoppen om de pen op de regel te houden. Je ziet dan vaak dat er hard wordt gedrukt op het papier.
Het handschrift is slordig en de letters buigen vaak alle kanten op.
Moet het kind schrijven op een papier zonder lijntjes dan zie je vaak dat de regel naar boven of naar onder afwijkt.
Als truc om de ATNR reflex te slim af te zijn zie je dat het kind het papier of schrift 90 graden draait.
Met de nog aanwezige ATNR reflex blijft schrijven en lezen een activiteit die veel inspanning kost.
Dit gaat ten koste van de cognitie.
Je ziet dat kinderen geen twee dingen tegelijk kunnen doen.
bijvoorbeeld luisteren en vervolgens aantekeningen maken.
Het blijft moeilijk om ideeën op papier te zetten terwijl het kind het verbaal prima kan,
alleen opschrijven is en blijft dan de uitdaging.

Symptomen van een nog actieve ATNR Reflex:

• Het hoofd naar links of rechts bewegen kan de balans verstoren.
• Moeite met contralaterale bewegingen.
• Moeite met het passeren van de middenlijn.
• Ogen hebben moeite om een voorwerp te volgen.
• Gemengde lateraliteit.
• Slordig handschrift.
• Moeite met schriftelijk uitdrukken van ideeën.

Frustratie

Het kost het kind extra inspanning om de taken op school die worden gevraagd uit te voeren.
Kinderen zetten zich altijd wel in alleen als het niets oplevert kan dit natuurlijk ten koste gaan van de inzet, motivatie.
Het is dan ook niet gek dat je ziet dat je kind boos en gefrustreerd hiervan wordt.
Het is heel frustrerend om te moeten horen dat je netjes moet schrijven en dat je je best moet doen.
Het kind wil het wel en zet zich enorm in alleen het lichaam zorgt er voor dat het zo moeilijk blijft.
Kinderen raken zo ook hun zelf vertrouwen kwijt en worden misschien zelfs wel faalangstig.

Alleen bij kinderen?

In de informatie over de reflex staat het kind of baby.
Hier kan ook gelezen worden de mens, want reflexen kunnen ook nog aanwezig zijn bij volwassenen.
Ook als volwassenen kun je je herkennen in de kenmerken van nog aanwezige primitieve baby reflexen.
Het mooie is dat ook volwassen alsnog deze primitieve baby reflexen kunnen integreren in het lichaam.

Hier geef ik uitleg over 1 primitieve baby reflex, begrijp dat het lichaam heel complex is en dat niets wat in het lichaam gebeurd op zich zelf staat alles staat in verbinding met elkaar.
Vaak zijn er nog meerdere primitieve baby reflexen in het lichaam actief.
Als al de primitieve baby reflexen goed zijn geïntegreerd in het lichaam is dit een goed fundament.
Een goede basis om verder te leren en het heeft ook zeker positieve invloed op gedrag.

Ik kan me voorstellen dat er na het lezen over de ATNR reflex toch nog vragen zijn die speciaal betrekking hebben op jouw kind.

Neem dan contact op met:
Monique Postema
Dit kan via het contact formulier op de website.
Via info@moniquecoachtkids.nl
Bellen is nog sneller 0610318833

Bron: Sally Goddard reflexen, leren en gedrag

Monique Coacht Kids

  06-10 31 88 33
  info@moniquecoachtkids.nl

Download onze gratis E-book

Om u en uw kind op gang te helpen heb ik een e-book gemaakt. In dit e-book staan een aantal handvatten die u en uw kind op weg kunnen helpen. Vul uw naam en e-mailadres in om het e-book gratis te kunnen downloaden.