Moro reflex

Reflexen

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich verschillende reflexen.
Deze noemen we primitieve baby reflexen.
Ze hebben allemaal een eigen moment van ontstaan en allemaal een eigen functie.
De belangrijkste functie is, actief mee werken aan het geboorte proces en helpen bij het overleven na de geboorte.
Deze reflexen hebben een taak en rond het 2de jaar zit hun taak er eigenlijk op.
Bij de MORO reflex hoort dit rond de 4de maand zo te zijn.
Gebeurt dit niet dan heeft dit gevolgen in gedrag en leren voor het kind.
De reflex die ik hier ga uitleggen is de MORO reflex.

Moro reflex

Primitieve baby reflexen beginnen zich al vroeg in de zwangerschap te ontwikkelen.
De Moro reflex ontwikkelt zich zo rond de 9de week.
Aan het eind van de zwangerschap zal deze volledig volgroeit zijn.

De primitieve baby reflexen hebben als functie te helpen tijdens het geboorte proces.
Als de baby eenmaal geboren is de taak van deze reflex dat de baby kan overleven.
De Moro reflex is te herkennen vlak na de geboorte als de baby gaat huilen.
Deze reactie is in werking gesteld door de Moro reflex

Reflexen reageren vanuit de hersenstam een heel oud deel van de hersenen.
Nog vanuit de tijd dat het leven nog een stuk gevaarlijker was voor een pas geboren baby.

Wat is een reflex

Een reflex is een reactie van het lichaam op een prikkel van buitenaf.
Dit gaat volledig buiten onze wil om.
De actieve baby reflexen met de daaruit voortkomende beweging van de baby gaat volledig buiten de wil van de baby om.
De Moro wordt actief door geluid, beweging, gevoel of licht.
Na ongeveer 4 maanden heeft deze reflex zijn taak er opzitten, alleen dit gebeurt bij iedereen.
Blijft de Moro reflex actief dan blijf je hier hinder van ondervinden.

Schoolprestaties

Deze hinder uit zich in gedrag en ook op achterblijven van school prestaties.
Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.
Vaak wordt er bij problemen met gedrag en/ of leerprestaties interventies ingezet op cognitie.
Extra oefenen, apart zetten van het kind in de klas. Koptelefoon tegen al de geluiden.
Boos toespreken.
Het blijven hulp middelen.
Het resultaat is vaak niet blijvend omdat het onderliggend probleem niet wordt aangepakt.

Evalueren

Een reflex is een reactie op een prikkel van buiten af.
De reactie van een reflex gaat altijd boven cognitie.
Deze primitieve baby reflexen kun je doormiddel van beweging laten inhiberen in het lichaam naar een blijvend reflex die wel functioneel is.
Ik leg kinderen dit uit aan de hand van Pokémon.
Een Pokémon evalueert op een bepaald moment naar een beter versie van zich zelf.
Zo kun je dat ook zien bij reflexen.
Reflexen evalueren of in vaktermen inhiberen in het lichaam door het maken van bewegingen.
Wanneer er gekozen wordt om het kind in het INPP reflexintegratie traject op te nemen , krijgt het kind oefening mee.
Dit is een gestileerde beweging.
Het is ook op latere leeftijd mogelijk om deze reflexen alsnog te laten inhiberen, doormiddel van beweging.

De Moro zorgt voor een schrik reactie

Het ziet er uit dat het lichaam verstart, je ziet aan de buitenkant in eerste instantie geen beweging.
Adrenaline en cortisol beide stress hormonen komen in het lichaam vrij, waarop het hele lichaam reageert.
Er is nu wel weer een ademhaling en het kind zal reageren door te huilen of erg boos worden.
( ik schrijf nu kind alleen deze reflex kan ook nog actief zijn bij volwassenen en dan gebeurt het zelfde.)
De Moro wordt elke keer als er iets onverwachts iets gebeurd geactiveerd.
Dit gebeurt ook bij leuke dingen daarin maakt deze reflex geen onderscheid.
Het hele lichaam zal reageren.
Er kan een zweetaanval of lichte tot zware paniek optreden.
Niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld.
Je lichaam en je emoties worden constant beïnvloed door deze reflex.

Kinderen die deze reflex nog actief hebben zijn vaak erg inflexibel.
Kunnen maar slecht omgaan met veranderingen.
Hebben maar een kort lontje en zijn gauw boos.
Gaan van de ene emotie in de ander.

Controle

Met een nog actieve Moro wil het kind graag de omgeving naar hun hand zetten, zodat ze toch controle houden.
In vriendschappen is dit natuurlijk erg vervelend dat je kind de baas speelt, je kunt wachten op ruzie.
Andere kinderen zijn hier niet van gediend en willen niet meer spelen.
Maar ook binnen het gezin willen ze graag de controle houden.
Onverwachte uitjes worden vaak niet meer gemaakt, want je weet niet hoe het kind gaat reageren.
Eigenlijk loop je als ouders op een gegeven moment op eieren want voor je het weet vliegt de vlam in de pan.
Kinderen met deze reflex reageren vanuit emotie, ze schieten van de ene emotie in de ander.
Het is voor de omgeving maar raden hoe de reactie zal zijn.
Het is voor jou als ouder ook moeilijk om te reageren.

Schoolprestatie blijven achter

Wanneer deze Moro nog actief gebeuren er de volgende dingen in een klas lokaal.
Als het kind gevoelig is voor geluid zal het elke pen die valt of stoel die verschuift waarnemen.
Op het zelfde moment gaat het lichaam in vecht of vlucht stand, waardoor de stress hormonen in het lichaam komen.
Het kind heeft dan even tijd nodig om dit tot rust te laten komen.
In de tussentijd gaan de instructies van de juf of meester gewoon door, hier mist het kind dus een deel.
Hierdoor worden fouten gemaakt omdat je als kind niet precies weet hoe het moet.

Straf helpt niet

Doordat het kind veel reageert op geluid en daardoor ook steeds opzoek gaat naar de bron, zal het kind overkomen als wiebelig. Geen concentratie hebben.
Hier zal het dan weer op worden aangesproken door de juf of meester.
Het kind zelf heeft geen invloed op de reflex.
Alleen het kind vindt het als zo lastig om met kritiek om te gaan.
Je raakt langzaam in een neerwaartse spiraal.

Verschil in reageren

Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren.
Of het kind is erg terug betrokkenen is afhankelijk van volwassenen meestal de ouders.
Of het kind is de rebel van de klas die alles durft en doet.
Die zich zelf letterlijk overschreeuwt.

 

Triggers van de Moro reflex

 • Plotselinge, onverwachte gebeurtenis
 • Geluid
 • Verandering van licht in het gezichtsveld
 • Pijn, temperatuursveranderingen
 • Ruwe behandeling van het lichaam
 • Veranderen van het evenwicht, door veranderen van positie van het hoofd.

 

Lichamelijke reactie op de Moro reflex

 • Onmiddellijke alertheid
 • Ademhaling versnelt
 • Tijdelijke “bevriezing” met als reactie uitademing meestal gepaard gaande met een schreeuw
 • Tijdelijke “shock” met als reactie uitademing meestal gepaard gaande met een schreeuw
 • Mogelijk uitbarsten in tranen of woede
 • Vecht of vlucht respons wordt geactiveerd
  • Adrenaline en cortisol komen vrij beide stress hormonen
  • Versnelling van de hartslag
  • Verhoging van de bloeddruk
  • Gezicht kleur wordt roder
  • Ademhaling versnelt, hyperventilatie

Mogelijke gevolgen van de Moro reflex op langere termijn.

 • Lichamelijke onzekerheid
 • Reisziekte
 • Slecht evenwicht
 • Slechte coördinatie, vaak goed zichtbaar bij bal spellen.
 • Lichtgevoeligheid
 • Slechte pupil reflex
 • Overgevoelig voor bepaalde geluiden
 • Allergie
 • Veelvuldig terug kerende oor-, neus-en keel ontstekingen.
 • Reactie op medicijnen vaak minder gunstig
 • Afkeer hebben voor verrassingen en onverwachte veranderingen
 • Slecht aanpassingsvermogen
 • Weinig uithoudingsvermogen

Mogelijke psychisch symptomen

 • Vage angst
 • Angst gevoel
 • Reageren op prikkels
  • Gemoedschommelingen labiele emoties
  • Spierspanning
  • Moeite hebben om met kritiek om gaan
 • Proces van periodes van hyperactiviteit afgewisseld met enorme vermoeidheid
 • Moeilijk vinden om beslissingen te nemen
 • Lage zelfwaardering
 • Onzeker zijn
 • Afhankelijk zijn
 • Behoefte hebben om gebeurtenissen te controleren en te beïnvloeden.

De Moro reflex is de enige reflex die op een of andere manier met alle zintuigen in het lichaam verbonden is.

Uitleg volgroeide schrikreactie

Bij een volgroeide schrikreactie haalt het kind de schouders op, draait het hoofd naar de storende prikkel om deze te onderzoeken, vervolgens gaat kind weer verder met zijn of haar bezigheden.

Ik kan me voorstellen dat er na het lezen over de Moro reflex toch nog vragen zijn die speciaal betrekking hebben op jouw kind.
Neem dan contact op met
Monique Postema
Dit kan via het contact formulier op de website.
Via info@moniquecoachtkids.nl
Bellen is nog sneller 0610318833

Monique Coacht Kids

  06-10 31 88 33
  info@moniquecoachtkids.nl

Download onze gratis E-book

Om u en uw kind op gang te helpen heb ik een e-book gemaakt. In dit e-book staan een aantal handvatten die u en uw kind op weg kunnen helpen. Vul uw naam en e-mailadres in om het e-book gratis te kunnen downloaden.