Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Laatste update 12 mei ’18

 

Ik, Monique Postema van Monique Coacht Kids. vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs en video’s via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van een van mijn gratis webinars, videoseries, checklists etc of om je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

  1. online als je Monique Coacht Kids bezoekt; en
  2. offline  Als jij bij mij persoonlijk in de praktijk komt met je kind. Of je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

 

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik zorg er voor dat al de schriftelijke informatie veilig wordt opgeborgen in een afgesloten kast .

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

 

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Op mijn website verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft via internet, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je straatadres en telefoonnummer.  Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Provider Mollie. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. Ik wijs je erop dat Mollie voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

Bij coaching, het INPP reflexintegratie traject of “Ik leer leren” stuur ik altijd de factuur via de mail.
Hiervoor heb ik de volgende gegevens nodig: naam, adres en e-mail adres.

Monique Coacht Kids verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens.

Monique Coacht Kids verwerkt wel bijzondere persoonsgegevens.
Deze gegevens worden gedeeld tijdens het intake gesprek als het gaat om het INPP Reflexintegratie traject.
Betreft het volgen van het INPP Reflexintegratie Traject dan heb ik de volgende gegevens nodig.
Naam, achternaam, leeftijd kind, informatie van intakegesprek  met daarop gegevens over het leven van het kind tot nu toe, het groot diagnostisch onderzoek en de daaropvolgende herhalingsonderzoeken, dit is noodzakelijk om het verloop van het programma te kunnen volgen.
Ook is er een toestemmingsverklaring van beide ouders dat zij beide akkoord gaan met het volgen van dit programma.
Op deze verklaring vraag ik om naam, adres en handtekening van beide ouders.
Deze informatie wordt niet digitaal verwerkt , deze informatie blijft ten alle tijden inzichtelijk voor de ouders. Monique Coacht Kids bewaard deze gegevens en aan het einde van het traject krijgen de ouders alle informatie weer mee.
Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Coaching

Monique Coacht Kids heeft hiervoor naam, achternaam, leeftijd van het kind nodig.
Naam, adres en e-mail adres, telefoon nummer van ouder(s) . Tevens een ondertekende verklaring dat beide ouders akkoord gaan met het inzetten van het coaching traject. Hierop vermeld naam, adres en handtekening.
Deze gegevens bewaar ik in een afgesloten kast of op mijn laptop waar niemand anders dan ik zelf toestemming voor heeft.

 

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN MIJ WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijzen je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

 

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

  • ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals, de registratie link voor mijn leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik sturen je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
  • ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
  • ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebies en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
  • ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten en mijn leeromgeving die je hebt gekocht.
  • ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten.
  • Ik mail of heb telefonisch contact om de voortgang van het INPP Traject te volgen en eventuele vragen te kunnen beantwoorden. In overleg met elkaar stemmen wij af hoe we dit gaan doen.

Ik deel mogelijk jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de e-mailadressen van mijn lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail mij dan op info@moniquecoachtkids.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.

De inloggegevens die je aanmaakt voor mijn leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Ik kan jouw wachtwoord niet inzien en krijg in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

 

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of webinars en andere toffe gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruiken hiervoor het mailprogramma MailChimp. Dat betekent dat MailChimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook mijn inspiratie-mails te willen ontvangen. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@moniquecoachtkids.nl Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een e-mail naar info@moniquecoachtkids.nl
Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens mijn webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@moniquecoachtkids.nl  en zet “privacy statement” in de onderwerp regel van je e-mail.

Monique Coacht Kids
Schipperswijk 10
9665PM Oude Pekela